مطالعه درمان هپاتیت سی

لیست اخبار صفحه :1
مطالعه «سووداک»

مطالعه «سووداک»

طرح کلان «درمان هپاتیتC» یا مطالعه «سووداک» یکی از مهمترین طرح‌های تحقیقاتی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد است که به دستاوردی مهم در درمان آسان ، کوتاه مدت و قطعی هپاتیت C و نجات جان صدها بیمار مبتلا انجامیده است...