مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران / Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center, Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences طی مدت فعالیت خود پژوهش های علمی متعدد و کاربردی درباره نحوه تشخیص و درمان موثرتر این بیمار ها انجام داده است که برخی از آنها برای اولین بار در سطح جهان صورت گرفته اند و با استنادات بالا مواجه شده اند..

نارسایی کبدی (سیروز) یکی از مهمترین علل بستری شدن بیماران در بخش های گوارش کشور است. سیروز کبدی بیماری است که در اغلب موارد قابل پیشگیری است . همچنین سنگ کیسه صفراوی و بویژه سنگ های مجرای صفراوی و بیماریهای لوزالمعده یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به بخش اورژانس بیمارستان شریعتی و سایر بیمارستانهای کشور محسوب می شود.

یکی از خدمات مهم درمانی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، ارائه خدمات پیشرفته  تشخیصی و درمانی و همچنین آموزش پیشرفته  دارندگان فوق تخصص گوارش و کبد در موضوع سنگهای مجاری صفراوی ، سرطانهای لوزالمعده و مجرای صفراوی است. ارائه خدمات تشخیصی با اندوسونوگرافی و ERCP درمانی از مهمترین این خدمات است.

فرشته هاشمی
:

فرشته هاشمی

0

:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *