مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

 دکتر محمد نژاد,

«مرکز تحقیقات بیماری های گوارش» وابسته به پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران ( Digestive Disease Research Center, Digestive Disease (Research Institute, Tehran University of Medical Sciences /DDRC، به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه بیماری های گوارشی در سال 1372 تاسیس یافت و در سال 1375 موفق به دریافت موافقت اصولی و قطعی شد....

 

از زمان تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحقیقات گسترده ای بر روی مهمترین بیماری های گوارش  انجام شده و اطلاعات ارزشمندی به دست آمده اند و امید می رود با ادامه این پژوهش ها، دانش جامع تری از  بیماری های گوارشی در کشور داشته باشیم و بتوانیم علاوه بر ارائه خدمات و راهکارهای بهتر به بیماران، در پیشبرد دانش بنیادی و عملی این موضوعات سهیم باشیم.

هم اکنون شش گروه پژوهشی : ریفلاکس، بیماری های التهابی روده، سندروم روده تحریک پذیر، آشالازی، تغذیه  و اندوسکوپی پیشرفته در در  «مرکز تحقیقات بیماری های گوارش » پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران درحال فعالیت هستند.

علاوه بر جنبه های خدماتی و علمی پژوهش های انجام شده در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش ، این فعالیت ها همچنین به گسترش همکاری های بسیار موثر بین المللی و تربیت نیروی انسانی جوان ، کارآزموده و دانشمند ، کمک شایانی کرده و انتظار می رود ادامه این همکاری ها در رشد نیروی انسانی خلاق ، شاداب و دانا که مهمترین سرمایه ملی کشور به شمار می روند، نقش بسیار موثرتری ایفا کند.

 
فرشته هاشمی
:

فرشته هاشمی

0

:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *