مدیر پژوهشی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: اولویت‌های تحقیقاتی در رنگ چهارم 1402

مدیر پژوهشی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: اولویت‌های تحقیقاتی در رنگ چهارم 1402

 

مدیر پژوهشی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولویت‌های تحقیقاتی این پژوهشکده در رنک چهارم سال 1402 را اعلام کرد.

دکتر زهرا محمدی در گفت‌وگو با واحد رسانه پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: «سرطان‌های گوارشی» (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش‎های تشخیصی، روش‌های درمانی و مطالعات محصول محور )، از مهمترین اولویت‌های تحقیقاتی رنک چهارم پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد در سال 1402 است.

به گفته وی، «بیماری‌های التهابی روده» ، «بیماری‌های عملکردی دستگاه گوارش» (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش‌های تشخیصی، روش‌های درمانی و مطالعات محصول محور)، دیگر اولویت‌های تحقیقاتی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در رنک چهارم 1402 را تشکیل می‌دهند.

دکتر محمدی، «بیماری‌های مربوط به جذب، هضم و دفع » (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش‌های تشخیصی، روش‌های درمانی و مطالعات محصول محور ) را نیز به عنوان بخش دیگری از فهرست اولویت‌های تحقیقاتی برشمرد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین از «بیماری‌های التهابی و ویروسی کبد» ،« سرطان های کبد و پانکراس» ، « سندروم متابولیک و کبد چرب» ، و « مطالعات مبتنی بر داده ها / نمونه‌های جمع آوری شده در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد» به عنوان سایر اولویت‌های تحقیقاتی در رنک چهارم سال 1402 این پژوهشکده نام برد.

به گفته وی، مهلت ارسال پروپوزالها جهت طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تا 30 آذرماه 1402 است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد همچنین تاکید کرد: پروپوزال‌های ارائه شده باید در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران   (https://research.tums.ac.ir ثبت شده باشند.

انتهای پیام

فرشته هاشمی
:

فرشته هاشمی

0

:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *