آموزش

لیست اخبار صفحه :1
آموزش

آموزش

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، علاوه بر فراهم سازی بهترین بستر پژوهش در زمینه بیماری های دستگاه گوارش ، نخستین و معتبرترین مرکز ارائه دهنده دوره های آموزشی فوق تخصصی گوارش و کبد است . این پژوهشکده از زمان تاسیس تا کنون، اقدام به برگزاری دوره های فوق تخصصی گوارش و کبد کرده است. سالانه 5 فلوی فوق تخصص گوارش و کبد در این پژوهشکده آموزش می بینند و تا کنون 135 فوق تخصص این رشته آموزش دیده اند که همگی جزو اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند.