کلینیک گوارش

لیست اخبار صفحه :1
کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از دو دهه سابقه فعالیت و برخورداری از متخصصان و محققان زبده در زمینه بیماری های گوارشی را ‌می‌توان یکی از موفق ترین مراکز تحقیقاتی دانست که علاوه بر انجام تحقیقات مرتبط، اقدام به درمان کلیه بیماری های گوارشی کرده است....